Missie & Visie

Missie

Het is de missie van de Regenboog Academy om een holistische bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Dit doen wij door bewustwording en zelfreflectie te stimuleren doormiddels van het verstrekken van kennis.
Bewustwording en kennis brengt je als persoon in contact met eigen kracht en competenties.ย (Zelf)kennis is kracht.

Visie

Wanneer we in deze snel veranderende maatschappij onszelf beter begrijpen en onze onzekerheden om kunnen zetten in zelfsturing blijven we beter bij onszelf.
In de hedendaagse maatschappij ervaart men steun aan (zelf)kennis en leren.ย Eenvoudig leren en ontwikkelen, het kan!